Harald J.Stickler er vår dirigent og musikalske leder siden 2008.
Jon Sverre Riis er vår pianist, repetitør og arrangør siden 2008.

Kort om oss

Styret

Medlemmene

Historien

Kontakt

Repertoar