Dirigenten Vår


Harald Stickler er vår dirigent og musikalske leder.

Pianisten vår


Jon Sverre Riis er vår pianist, repetitør og arrangør.

Kort om oss

Styret

Medlemmene

Historien

Kontakt

Repertoar