Mathias' Hjørne.

Mathias er en av korets virkelige veteraner. Han må vel regnes som korets egen "skald". Han dukker stadig opp på øvelsene med sine poetiske betrakninger. 
Vi har fått hans tillatelse til å gjenngi noen av hans verker her.
Tale til dirigenten 1994
 


Til Sangforeningen 2010
 


Til Årsmøte 2015
 


Takk for maten høstfesten 2016